Lemba bituberculata Yin & Liu, 1987
 
male abdomen tip, dorsal view

Source: Yin, X.-C. & Z.-W. Liu. 1987. Acta Zootaxonomica Sin. 12(1):66-72, Fig. 9