Phaloria (Papuloria) eximia Gorochov, 1996
 
phallus, dorsal view (holotype)

Source: © Sigfrid Ingrisch, DORSA