Eilenbergia sagitta Mason, 1979
 
male, dorsal view (paratype)

Source: Copyright © Ricardo Mariño-Pérez 2014