Xiphipyrgus tunstalli Kevan, 1982
 
female, dorsal view (holotype)

Source: Copyright © Ricardo Mariño-Pérez 2014